หลักสูตรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง

 

หลักสูตรสู่ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออก

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

กำหนดการสัมนา

หลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออก

tebc-course-detail-v8

หมายเหตุ

*หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เวลา เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

**ราคานี้ (40,000 บาท) ยังไม่รวมค่าเดินทางเปิดประสบการณ์ในตลาดต่างประเทศ ซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะร่วมเดินทางหรือไม่ก็ได้ตามความต้องการ